Chytré zprávy
přinášíme aktuální a užitečné informace nejen pro obyvatele Prahy

Metody debriefingu pomáhají vyrovnat se s traumaty tragických událostí

Debriefing je zpráva mise nebo projektu nebo takto získané informace.

109

Debriefing je výraz moderní doby a hlavně metod, které dříve nebyly a nebo se jmenovaly jinak. My, kteří jsme byli na vojně, si pamatujeme, že pokud byl skončen nějaký cvičný bojový úkol, museli jsme podat hlášení o tom co a jak se dělo. Debriefing je podle slovníku podání hlášení, vyslechnití hlášení. Jenomže vojenská zadání dříve a plnění nějakého úkolu dnes jsou dva zcela odlišné významy. Proto se také dřívě podávala jasná a stručná hlášení a dnes je to vyprávění o prožitcích při plnění a splnění nějakého civilního úkolu. Debriefng probíhá tak, že se sejdou lidé, kteří úkol plnili s tím, kdo úkol zadal a dojde k vyprávění. To bude mít za účel hledání pozitiv a negativ, ze kterých je nutno se poučit pro budoucnost, úkol se vyhodnotí a ocení přínosy pro následníky. Tomuto procesu se říká psychologický debriefing.

Psychologický debriefing jako strategie pomoci

Debriefing je zpráva mise nebo projektu nebo takto získané informace. Je to strukturovaný proces následující po cvičení nebo události, který přezkoumává přijatá opatření. Jako technický pojem zahrnuje specifický a aktivní intervenční proces, který se vyvinul s formálnějšími významy, jako je operační debriefing. Je rozdělena do různých typů, mezi které patří vojenská, zkušenostní a psychologický debriefing. Populární význam debriefingu je to, že jde o „vyprávění o tom, co se stalo“ se smyslem přezkoumání nebo překonání zkušenosti nebo jednání, aby se dosáhlo pořádku a významu týkajícího se toho, co bylo ohlášeno. Jedná se o strukturovaný proces, který také vyhodnocuje příspěvky různých účastníků k určení úspěchu nebo neúspěchu operace. Můžeme také hovořit o jakési formě skupinové terapie. 

Debriefing je zásahem, který se uskutečňuje v úplně prvotních chvílích po prožití nějaké traumatické události. Jedná se o metodu vedení rozhovorů s osobami, které prožili nějakou tragickou událost. Pokud není psychologický debriefing zahájen co nejdříve, člověk, který prožil tragickou událost bude mít pak vzpomínky na ni stále více nejasnější. V takovém případě pak odborníci využívají videa z událostí. Proces debriefingu umožňuje sdílení pocitů a reakcí, které jsou spojeny s proběhlou událostí a s ostatními účastníky. Pro další účastníky je snazší přijmout, co se stalo, jelikož vidí u ostatních, jak se s tím vypořádají ostatní a jaké jsou jejich pocity. Osobám ve skupině se tak dostává podpory nejen od odborníků, ale i od ostatních členů skupiny. Sdílení a vyjadřování myšlenek a pocitů souvisejících s tragickou událostí by mělo probíhat bezpečným způsobem v konkrétním klidném prostoru. Úkolem odborníků je zmobilizovat vnitřní rezervy osob, které zažili tragickou událost a připravit je na zpracovávání a přijímání výskytu reakcí spojených s posttraumatickými symptomy. Hlavní účel je minimalizovat psychicky projevy po stresu, snížit pocity utrpení a napětí a uzavření celé traumatické události. Je tedy potřeba hovořit o události, vysvětlit, proč a co se přesně stalo, popsat a vysvětlit, jaké teď mohou mít prožívání a reakce. Proces může pomoci člověku pochopit příčinu stavu. Osobami, pro které je metoda debriefingu určena mohou být nejen přímí účastníci neštěstí, kteří mu byli vystaveni v nejvyšší možné míře, ale také přátelé a příbuzní obětí tragických událostí, pozůstalí, pomáhající pracovníci a záchranáři nebo i obyvatelé místa, kde k události došlo. Pomáhající pracovníci, záchranáři, zaměstnanci ministerstva mimořádných událostí bývají vystavováni vysokému riziku spojenému s jejich prací, tudíž i oni potřebují pomoci. Úkoly jsou jim mnohdy přiděleny bez ohledu na zkušenosti, věk nebo vzdělání. Účinky stresu na pracovníky v oblasti nouzových situací mohou být opravdu velice škodlivé. 

Debriefing nemá sloužit jako léčba, ale jako přirozená cesta, na níž se člověku prostřednictvím odborníka dostává odpovídající míry pochopení, tolerance a empatie a po které dojde ke snazšímu přijmutí a zpracování tragické události, která ho v životě zasáhla. 

Připravil -ač, foto 123RF.com

- Reklama -

Mohlo by se vám také líbit

Přidej komentář ke článku

Tvůj email nebude zveřejněn.